Het nieuwe werken

De term ‘het nieuwe werken’ komt zo afentoe voorbij en vanmorgen stelde ik mijzelf de vraag: maar wat is dat dan, het nieuwe werken. Het feit dat er zoiets bestaat als het nieuwe werken, laat zien dat we toe zijn aan vernieuwing, aan verandering. Het ‘oude werken’ werkt blijkbaar niet meer en er is een verschuiving gaande in hoe we willen werken. Mijn eigen werk is de laatste tijd enorm veranderd en ook de initiatieven waar ik onderdeel van ben, gaan door een verandering heen. Daarbij begin ik einde van de maand met een nieuwe baan. Voor mij gaat de verschuiving in werken die er gaande is over hoe we ons verhouden tot werk, hoe we met elkaar omgaan en de mate waarin we ons eigen ik durven los te laten. Een wezenlijke verschuiving die voor mij gaande is, is die van ‘ik’ naar ‘wij’. Kan ik mijn eigen persoon uit de weg halen, zodat het niet langer om mij gaat en mijn persoonlijke behoeftes. Een eerlijke vraag is: waar gaat werk nog om zelfverheerlijking, erkenning, bewijzen en/of status. Uiteindelijk gaat werk om een bijdrage leveren, daar waar het nodig is, zonder voorkeur in hoe dit er dan uit moet zien. Het nieuwe werken gaat voor mij om gelijkheid en of ik deze gelijkheid mee breng in alles wat ik doe en in elke ontmoeting die ik heb. Het nieuwe werken gaat om support vragen en inzien dat je niet alles zelf hoeft te doen. Het gaat om een verdieping en verruiming in samenwerkingsverbanden, waardoor we steeds meer elkaars talenten en unieke expressie gaan benutten. Het gaat daarbij niet langer om een punt in de verte, een te behalen resultaat of iets wat bereikt moet worden, maar om de stappen die we in elk moment met elkaar zetten. Soms zet je een stap afzonderlijk, maar deze stap staat nooit op zichzelf. Daarbij is er geen goed of fout, maar leren we, van elke stap en van elkaar. En wat voor mij een heel belangrijk onderdeel is van het nieuwe werken is waardering. Waardering en héél veel plezier. Gisteren zijn vriendin M. en ik weer tegenover elkaar gaan zitten om te vertellen wat we waarderen. In onszelf, in de ander en in ons bedrijf self-care consultancy. Dit is een vast onderdeel van onze samenwerking en dit is zo’n krachtige en geweldig mooie oefening. Stel je voor dat die een vaste plek op de agenda’s krijgt van bedrijven tijdens de maandagochtend vergadering. Wat een briljante start van de week.

door
Vorige blog Volgende blog

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

0 shares